Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Tänk och lev säkert

ZRT-säkerhetstips

Flera landskapsskötare och privatkunder föredrar Toro ZRT – eller Z – klippare på grund av deras höga effektivitet och manöverbarhet. Men klippning för nära branter, branta lutningar, stödmurar eller instabil mark runt dammar eller dräneringsdiken kan leda till minskad dragkraft och kontroll. Sådana aktiviteter kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Läs innehållet på den här sidan för att se om du uppfyller kraven på ”Körning i säkerhetsområdet”.
Klicka här för att visa förarutbildningsmaterial för ZRT.

Körning i säkerhetsområdet


”Körning i säkerhetsområdet” betyder att man tar beslut som undviker riskfyllda situationer och farliga områden som branta sluttningar eller kanter nära vattendrag. Använd inte utrustningen på sluttningar som är brantare än 15 grader.

  

Sköt områden nära vatten med en handtrimmer eller manuell motorgräsklippare.


Kör inte för nära vattnet med din Z-klippare. Du riskerar att köra över kanten, gräset kan vara vått och halt eller marken kan vara instabil. 

Håll ett säkert avstånd till dessa områden


Det är frestande att klippa så nära vattnet eller kanten som möjligt så att man slipper arbeta så mycket med handverktyg. Men äventyra inte säkerheten bara för att spara lite tid och arbete. Håll ett säkert avstånd. Håll ett avstånd på minst två gräsklipparbredder. 

Grundläggande säkerhet för ZRT

  • Läs och följ anvisningarna i bruksanvisningen och på säkerhetsdekalerna
  • Kör inte maskinen utan skydd och skärmar eller om skyddsanordningarna inte sitter på plats och fungerar som avsett.
  • Använd den skyddsutrustning som anges i bruksanvisningen
  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.
  • Undvik droger och alkohol
  • Klipp inte på sluttningar om gräset är blött 

Var stadig på handen när du utför olika rörelser med maskinen.


ZRT-klippare körs inte på samma sätt som traditionella trädgårdstraktorer. De manövreras med styrspakar i stället för ratt. De är snabba och kan vändas på stället – det är därför de är så populära. Tänk på säkerheten genom att hålla nere farten och dra i spakarna med mjuka rörelser och jämnt tryck. 

Körning på sluttningar


Omständigheterna avgör om du bör köra i sidled eller upp- och nedför en sluttning. I båda dessa fall riskerar du att förlora drivning. Kör aldrig ZRT-klipparen i sluttningar vars lutning överstiger 15 grader. Var stadig på handen när du utför olika rörelser med maskinen. Gör inga plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. 

Stödmurar och kanter


Stödmurar och kanter runt steg och ramper är en vanlig fara. Håll ett säkert avstånd. Klipp kanterna med en manuell motorgräsklippare eller trådtrimmer. 

Undvik tippning


Om din Toro ZRT-klippare är försedd med vältskydd (ROPS) ska du alltid ha störtbågen i det övre låsta läget och använda säkerhetsbältet. Fäll inte ner störtbågen om det inte är absolut nödvändigt. Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.Klicka här för att ladda ned säkerhetsbroschyren.