Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Operatörsutbildning för körning i säkerhetsområdet

Vi värnar om operatörers säkerhet

Toro Company har alltid prioriterat kundsäkerheten, och vi är stolta över vårt fortsatta utbildningsinitiativ för användare av ZRT- eller Z-klippare för landskap som ytterligare ökar säkerheten vid bruk av denna utrustning.

Det är en unik erfarenhet att köra en Toro Z Master och den kräver att föraren är mycket uppmärksam på sin egen och omgivningens säkerhet. Varje avsnitt nedan innehåller en kort film med viktiga säkerhetsråd. Om du behöver mer information kan du beställa en gratis kopia av hela filmen.

Under året som gått har vi lanserat en video för körning i säkerhetsområdet som uppmärksammar operatörer på risker som ska undvikas vid klippning. Den här videon finns både på engelska och på spanska.

Gör på följande sätt för att erhålla en gratis kopia av den här utbildningen:

 • Ring 1-800-348-2424 x4676 kostnadsfritt i USA
 • Ring 1-800-544-5364 kostnadsfritt i Kanada
 • Även följande video finns tillgänglig:

  • Allmänna säkerhetsråd: Engelska | Spanska
  • Skydda dig själv och din investering genom att installera ett vältskydd (ROPS). Engelska | Spanska
  • Kör försiktigt och håll hastigheten under kontroll: Engelska | Spanska
  • Undvik att välta i sluttningar, på blött gräs och vid branter: Engelska | Spanska
  • Håll dig på avstånd till en annan allvarlig fara – vatten: Engelska | Spanska

  Körning i säkerhetsområdet betyder att man tar beslut som undviker riskfyllda situationer och farliga områden som branta sluttningar eller kanter nära vattendrag. Använd inte utrustningen på sluttningar som är brantare än 15 grader.

  Ladda ned säkerhetsbroschyren.