Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Servicereferens-CD

Cd-skivan för servicereferens 2009 innehåller ALLA servicehandböcker för Toros kommersiella produkter som finns tillgängliga i december 2008. Även en rad utbildningshandledningar ingår. Det här setet med fyra cd-skivor innehåller handböcker för produkter som har slutat att tillverkas liksom för aktuella produkter. Eventuella nya dokument som tillkommer efter att skivan har släppts finns på den här webbplatsen.

Nya cd-skivor ges ut varje år och innehåller samma information som tidigare samt alla nya eller reviderade handböcker som har utkommit sedan den senaste cd-romskivan gavs ut. Sju nya handböcker har lagts till i år: ProCore-processor, Pro Force-blåsare, Groundsmaster 4000-D (ny modell), Groundsmaster 4100-D (ny modell), Groundsmaster 5900/5910, Workman MD/MDX och Workman MDE.

Servicereferens 2009-cd (set med fyra cd-skivor)
Artikelnr 09165SD 

Klicka här för att visa en komplett lista över tekniskt utbildningsmaterial samt beställningsanvisningar.

Filerna på den här cd-skivan är i Adobe Acrobat PDF-format (portabelt dokumentformat). Dokumenten behåller samma utseende som det ursprungliga publicerade materialet och kan visas på datorskärmen eller skrivas ut som referens. Installationsprogrammet för Acrobat Reader medföljer på cd-skivan. På Adobes webbplats finns mer information om Adobe Acrobat.

Dokumenten är lätta att komma åt via menysystemet med ”peka och klicka” som underlättar navigering. Nedan visas den första menyskärmen som exempel.

CD-meny