Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vårt företag

På The Toro Company tar vi vårt ansvar för våra anställda, kunder, aktieägare och miljön på största allvar. Sedan 1914 har vi byggt upp ett rykte kring gedigna relationer och kontinuerlig innovation som hjälper oss att förutse kundernas framtida behov. Samtidigt bygger vi vidare på en traditionell expertis kring våra starka varumärken som hjälper kunderna att sköta sina golfbanor, sportanläggningar, parkanläggningar, kommersiella anläggningar, bostadsområden och jordbruksfält.

Genom ett starkt nätverk av distributörer och återförsäljare i nästan 80 länder runt om i världen har vi under årens lopp stärkt vår position som ledande global leverantör av underhållsutrustning för gräs och landskap samt precisionsmässiga bevattningslösningar. Du hittar mer information i vårt företags faktablad.

Du hittar mer information om vår historia genom att besöka vårt företags webbplats.

Våra marknader

Golf
Toro inledde sin kärnverksamhet 1921 genom att ansluta fem gräsklippare till en Toro-traktor i syfte att klippa fairways på Minikahda Club i Minneapolis. Idag innehar Toro toppositionen i nästan varje kategori som den konkurrerar i. En kombination av våra högkvalitativa produkter och vårt goda rykte har resulterat i att Toro blivit den ledande globala leverantören av innovativ utrustning för grässkötsel och precisionsmässiga bevattningslösningar på golfmarknaden.   Våra produkter används för skötsel av flera typer av golfbanor (allmänna, privata, kommunala och semesterortsbaserade), inklusive flera av världens främsta golfanläggningar.

Entreprenörer
Våra kraftfulla och högproduktiva varumärken förser landskaps- och bevattningsentreprenörer med den mest innovativa gräsklippningsutrustningen, en presicionsmässig bevattningsteknik och lösningar för utomhusbelysning.  Bortsett från utformning, konstruktion och marknadsföring av kvalitativ utrustning och bevattningsprodukter är vårt mål total kundnöjdhet.

Idrottsplatser och kommunala anläggningar
Vi vet hur svårt det kan vara att hålla gräset friskt och säkert för proffs- och skolidrottare samt amatörklubbar.  Samma problem gäller för skattefinansierade aktiviteter som skötsel av parker och kommunala anläggningar. De personer som ansvarar för dessa aktiviteter kräver högproduktiv utrustning som gör jobbet snabbt samt bevattningsteknik som gör jobbet där (och när) det behövs.

Privatkunder
Privatkunder kräver mer rekreationstid utanför sina hem.   Det är anledningen till att kunderna vänder sig till våra många starka varumärken för sina gräs- och landskapsbehov.  Våra produkter, från gräsklippare med nollsvängradie, manuella motorgräsklippare och vattenbesparande teknik till snöslungor, manuella trädgårdsverktyg och lösningar för utomhusbelysning, har flera innovativa funktioner och servas av erfarna tekniker.

Jordbruk
Att producera livsmedel för en växande befolkning är ett krävande arbete. Av den anledningen förser Toro odlare med vatteneffektiva mikrobevattningsprodukter för grönsaker, fältodlingar, fruktträdgårdar och vinodlingar.  Toro hjälper bönder runt om i världen att hitta nya sätt att effektivt spara vatten-, energi- och arbetskostnader samtidigt som kvaliteten på den ökande avkastningen ökar genom att introduktionen av innovativa och högkvalitativa droppbevattningsprodukter.

Hyra
Hyrkunder kräver produktiva och lättanvända maskiner som klarar det dagliga krävande arbetet.  För att möta dessa behov förser Toro hyrbutiker och kunder med ett komplett utbud av kraftull utrustning för grävning, dikning, materialhantering, plantering och trädvård. Toros enheter är enkelt utformade så att varje operatör kan vara produktiv utan att behöva riskera att gräset skadas.